دندان گیر

نمایش یک نتیجه

نوزادان در طول دوره رویش دندان ،درد زیادی را تحمل می کنند.
دندانگیر های بی بی لند با ماساژ ملایم لثه و تنظیم فشار بر روی دندان های کودک ،این درد را کاهش می دهد و سبب تسکین وی می شود.حفره میانی آن نیز باعث نگهداری آسانتر در دستان کودک می گردد.
طرح های متنوع و رنگ های شاد دندانگیر های بی بی لند به تشخیص رنگ و ایجاد سرگرمی و بالا بردن انگیزه در کودک کمک می کند .