نمایش یک نتیجه

ناخن گیر های بی بی لند با طراحی ظریف و سایز متناسب با انگشتان کودک ، امکان کوتاه کردن و فرم دادن به ناخن های ظریف وی را به صورت ایمن ،میسر می سازد.
در پوش محافظ این محصول تهیه شده از مواد اولیه مرغوب و شفاف مانع از آلودگی لبه ی ناخن گیر شده و از هر گونه آسیب احتمالی جلوگیری می نماید.