نمایش یک نتیجه

شستشوی کافی ومناسب لوازم تغذیه کودک به معنی حفظ وی از باکتری های مضر می باشد .تا هنگامی که سیستم ایمنی کودک به میزان کافی تقویت شود، نظافت نامناسب این تجهیزات منجر به دل درد واسهال وبیماری های دیگر می گردد؛برای انجام این کار شیشه شوی بی بی لند به شما توصیه می شود.
این محصول تهیه شده از مواد اولیه مرغوب و بهداشتی در دو سایز طراحی شده است که سایز بزرگ آن جهت تمیز کردن بطری و سایز کوچک آن جهت تمیز کردن سرشیشه به کار میرود. اسفنج فشرده این محصول ، باعث خش بر روی بطری نمی شود و با ایجاد کف مناسب ، امکان شستشوی موثر انواع بطری های شیر خوری را فراهم می کند.
دسته شیشه شوی بی بی لند از مواد با کیفیت و مقاوم ساخته شده و چرخش 360 درجه ای آن در انتهای فوقانی ، امکان شستشوی کامل شیری که در لبه و دیواره داخلی بطری وجود دارد را فراهم می کند.