بهمن 11, 1396

کاربرد محصولات مراقبتی در تغذیه و نگهداری کودک

گاهی پیش می‌آید که بنا به دلایل مختلف شیـــر کمکی در قالب شیشه شیر سر و کله‌اش پیـدا می‌شود و بچه‌ها باید به نوعی خودشان را به ایــــن شـکل از غذا خــوردن عادت بدهند. این شیشه‌ها می‌توانند درکنار شیر مادر و به عنوان غذای کمکی به کار بیایند یا اینکه می‌توانند تنها منبع تغذیه نوزادان باشند. قطعا محتویات داخل شیشه که شامل انواع شیر خشک‌ها می‌شود بسیار مهم و حائـز اهمیت است. با این حال خود شیشه و سر شیشه هم همانقـدر که محتویات داخل آن می‌توانند مهم باشند، اهمیت دارند. شیشه شیر و دیگر محصـولات مراقبتی کودک و رعایت استانــــدارد های معتبر در ساختار آن از مهمترین عوامل در تغذیــه کودک تا دوسالگی می باشد.
بهمن 11, 1396

اهمیت و ضرورت محصولات مراقبتی در رشد و نمو کودک

مراقبت از کودک درحین رشد و شاداب نگاه داشتن او برای والدین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . بر این اساس روش های ساده و موثر به منظور حفظ آسایش، سلامتی ، ایمنی، بهــداشت و لذت زندگی بسیار حیاتی است. با توضیحات ارائه شده محصولات مراقبتی به ویژه محصولاتی که درارتباط مستقیم با کودک است حائز اهمیت ویژه ای می باشد. امروزه گستره محصولات سلامت و مراقبت از کودک والدین را به چالش انتخاب می کشاند. بی بی لند در این چالش با طراحی محصولات به گونه ای که مطابق با مراحل رشد قابل تغییر است و با نیازهای رو به رشد کودک تطبیق می یابد شما را یاری می کند.
آبان 14, 1396

مرجع کامل اطلاعات مراقبت های دوران بارداری

در این مقاله آنچه را که لازم است مادران باردار بدانند بطور کامل بیان می کنیم.همانطوریکه میدانیم مهمترین شاخص بهداشتی هر کشوری شاخص مرگ و میر زنان باردار می باشد که با بیشرفت جوامع و دسترسی اکثریت افراد به خدمات بهداشتی خوشبختانه میزان این شاخص رو به کاهش می باشد . زنان باردار بعنوان جزئی از جامعه نیاز به دریافت خدمات بهداشتی در حد مطلوب دارند، چرا که با وارد شدن به این مرحله دوران بر خطری را آغاز می کنند که می تواند بایان نا خو شایندی همراه با عوارض خطر ناک برای خودو جنین داشته باشد. بنابر این جهت کاهش این عوارض و کمک به زنان باردار برای به سلامت به بایان رساندن این مرحله نیاز به توجه و مراقبت خاصی دارند که کارمندان بهداشتی در این امر بسیار دخیل می باشند .
آبان 14, 1396

بررسی رابطه وزن هنگام تــولــد بــا زمـان رویش اولین دندان شیري

فرآیند رویش دندان کاملاً پیچیده است و بی شک مکانیسم هاي مختلف زیادي در آن سهیم مـی باشـند . کودکـان بـا وزن کم هنگام تولد طی ماههاي اول پس از تولد در معرض مشکلات پزشکی متعددي هستند که می تواند برتکامل بافتهاي دهانی نیـز تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین وزن هنگام تولد با زمان رویش اولین دندان شیري بود.