کاربرد محصولات مراقبتی در تغذیه و نگهداری کودک

کاربرد محصولات مراقبتی در تغذیه و نگهداری کودک

گاهی پیش می‌آید که بنا به دلایل مختلف شیـــر کمکی در قالب شیشه شیر سر و کله‌اش پیـدا می‌شود و بچه‌ها باید به نوعی خودشان را به ایــــن شـکل از غذا خــوردن عادت بدهند. این شیشه‌ها می‌توانند درکنار شیر مادر و به عنوان غذای کمکی به کار بیایند یا اینکه می‌توانند تنها منبع تغذیه نوزادان باشند. قطعا محتویات داخل شیشه که شامل انواع شیر خشک‌ها می‌شود بسیار مهم و حائـز اهمیت است. با این حال خود شیشه و سر شیشه هم همانقـدر که محتویات داخل آن می‌توانند مهم باشند، اهمیت دارند. شیشه شیر و دیگر محصـولات مراقبتی کودک و رعایت استانــــدارد های معتبر در ساختار آن از مهمترین عوامل در تغذیــه کودک تا دوسالگی می باشد.