ژانویه 31, 2018

کاربرد محصولات مراقبتی در تغذیه و نگهداری کودک

گاهی پیش می‌آید که بنا به دلایل مختلف شیـــر کمکی در قالب شیشه شیر سر و کله‌اش پیـدا می‌شود و بچه‌ها باید به نوعی خودشان را به ایــــن شـکل از غذا خــوردن عادت بدهند. این شیشه‌ها می‌توانند درکنار شیر مادر و به عنوان غذای کمکی به کار بیایند یا اینکه می‌توانند تنها منبع تغذیه نوزادان باشند. قطعا محتویات داخل شیشه که شامل انواع شیر خشک‌ها می‌شود بسیار مهم و حائـز اهمیت است. با این حال خود شیشه و سر شیشه هم همانقـدر که محتویات داخل آن می‌توانند مهم باشند، اهمیت دارند. شیشه شیر و دیگر محصـولات مراقبتی کودک و رعایت استانــــدارد های معتبر در ساختار آن از مهمترین عوامل در تغذیــه کودک تا دوسالگی می باشد.
ژانویه 31, 2018

اهمیت و ضرورت محصولات مراقبتی در رشد و نمو کودک .

مراقبت از کودک درحین رشد و شاداب نگاه داشتن او برای والدین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . بر این اساس روش های ساده و موثر به منظور حفظ آسایش، سلامتی ، ایمنی، بهــداشت و لذت زندگی بسیار حیاتی است. با توضیحات ارائه شده محصولات مراقبتی به ویژه محصولاتی که درارتباط مستقیم با کودک است حائز اهمیت ویژه ای می باشد. امروزه گستره محصولات سلامت و مراقبت از کودک والدین را به چالش انتخاب می کشاند. بی بی لند در این چالش با طراحی محصولات به گونه ای که مطابق با مراحل رشد قابل تغییر است و با نیازهای رو به رشد کودک تطبیق می یابد شما را یاری می کند
نوامبر 5, 2017

Comprehensive reference of pregnancy

In this paper, we express all the pregnant mothers need to know. As we know, the most important health indicator of a country is its rate of pregnant mothers’ death which fortunately has decreased by advancements of communities and access to health care services.
نوامبر 5, 2017

Investigation of the relationship between the birth weight and the time of first primary tooth eruption

Background and history: tooth eruption is a complicated process and different mechanisms are involved in this process. Children with low birth weight are prone to various medical problems in the first months of their lives which can affect the development of oral tissues. The aim of this study is to investigate the relationship between the birth weight and the time of first primary tooth eruption.