ژانویه 31, 2018

کاربرد محصولات مراقبتی در تغذیه و نگهداری کودک

گاهی پیش می‌آید که بنا به دلایل مختلف شیـــر کمکی در قالب شیشه شیر سر و کله‌اش پیـدا می‌شود و بچه‌ها باید به نوعی خودشان را به ایــــن شـکل از غذا خــوردن عادت بدهند. این شیشه‌ها می‌توانند درکنار شیر مادر و به عنوان غذای کمکی به کار بیایند یا اینکه می‌توانند تنها منبع تغذیه نوزادان باشند. قطعا محتویات داخل شیشه که شامل انواع شیر خشک‌ها می‌شود بسیار مهم و حائـز اهمیت است. با این حال خود شیشه و سر شیشه هم همانقـدر که محتویات داخل آن می‌توانند مهم باشند، اهمیت دارند. شیشه شیر و دیگر محصـولات مراقبتی کودک و رعایت استانــــدارد های معتبر در ساختار آن از مهمترین عوامل در تغذیــه کودک تا دوسالگی می باشد.
ژانویه 31, 2018

اهمیت و ضرورت محصولات مراقبتی در رشد و نمو کودک .

مراقبت از کودک درحین رشد و شاداب نگاه داشتن او برای والدین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . بر این اساس روش های ساده و موثر به منظور حفظ آسایش، سلامتی ، ایمنی، بهــداشت و لذت زندگی بسیار حیاتی است. با توضیحات ارائه شده محصولات مراقبتی به ویژه محصولاتی که درارتباط مستقیم با کودک است حائز اهمیت ویژه ای می باشد. امروزه گستره محصولات سلامت و مراقبت از کودک والدین را به چالش انتخاب می کشاند. بی بی لند در این چالش با طراحی محصولات به گونه ای که مطابق با مراحل رشد قابل تغییر است و با نیازهای رو به رشد کودک تطبیق می یابد شما را یاری می کند